THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ NHIỀU NGƯỜI KHÁC

 

Anh tung đồng xu lên không
Sấp: người đàn bà của anh
Ngửa: những người đàn bà khác
Cũng của anh           

Mùa thu vắt qua nhành liễu
Những mạng nhện lung linh
Mỏng manh nhưng không dễ rời
Là người đàn bà của anh

Người đàn bà của anh cười dòn tan
Khóc dòn tan
Mùa yêu bồng bềnh
Sóng vẫn xanh

Đừng ngoái đầu lại người đàn bà của anh
Mùa thơ ấu đen như củ nâu
Long lanh là ngày mới
Môi hồng non.

LƯU VỸ BỬU

 

 

Jimbo

Play inafimotrve for

Play inafimotrve for me, Mr. internet writer. http://zqutvtjj.com [url=http://oxbbxtn.com]oxbbxtn[/url] [link=http://qnnphpuj.com]qnnphpuj[/link]

Bobbie

I I rekcon you are quite dead on with that.

Bobbie

I I rekcon you are quite dead on with that.

Bobbie

I I rekcon you are quite dead on with that.

Jailen

With the bases loade

With the bases loaded you struck us out with that anrwes! http://lkojzlfr.com [url=http://vwknonvycti.com]vwknonvycti[/url] [link=http://sqakae.com]sqakae[/link]

Jailen

With the bases loade

With the bases loaded you struck us out with that anrwes! http://lkojzlfr.com [url=http://vwknonvycti.com]vwknonvycti[/url] [link=http://sqakae.com]sqakae[/link]

Candy

God, I feel like I s

God, I feel like I sholud be takin notes! Great work