CHIỀU LẶNG YÊN

Xin hãy rơi xuống tôi giọt cam lồ tuổi nhỏ
Một giọt như mưa bay

Em ở đâu tóc ngắn của mùa hè xưa cũ
Mùa thu heo may đã về
Em như chiếc bóng quạnh quẽ
Tôi như xác ve

Xin hãy ru tôi bằng nốt trầm
Một nốt thôi thật lặng

Em ở đâu đôi mắt giếng sâu chiều lúng liếng
Có nhớ quán cà phê trên đường Tự Do
Chiếc lá me rơi trên vai khe khẽ
Em khe khẽ vào tôi

Xin hãy hôn đôi môi khô
Một nụ thôi rất nhẹ

Tôi yên nằm.

LƯU VỸ BỬU    

Starly

Grazi for mankig it

Grazi for mankig it nice and EZ.

Starly

Grazi for mankig it

Grazi for mankig it nice and EZ.