LẶNG IM HÀ NỘI

Lộc vừng tím đỏ
Trong mắt em nâu
Biết đi về đâu
Chiều thu nắng muộn

Gieo trong màu cốm
Một chút heo may
Một giọt sương bay
Gửi vào hương nhãn

Xin em bước chậm
Qua cửa ô xưa
Rêu đang xanh vừa
Mênh mông mùa cũ

Đâu cần liễu rũ
Chẳng cần sóng xanh
Một chút tơ mành
Thiết tha Hà Nội

Vén màn sương khói
Hà Nội của anh
Long lanh long lanh
Tiếng chuông chậm rãi

Xin em ngoái lại
Thu đang đến gần
Anh đang đến gần
Lặng im Hà Nội.

LƯU VỸ BỬU
(tháng 9.2010)