TIỄN ÔNG TÁO

 

Tôi tiễn ông
Có hoa có bánh áo mão cân đai
Có cả "cò bay ngựa chạy"
Và không thiếu những tờ giấy bạc tất nhiên
Để ông làm lộ phí.

Về trời
Xin ông yên lặng
Ai hỏi gì ông hãy lặng thinh
Giấu kín nỗi niềm vào chiếc mũ cánh chuồn
Mặc sấm chớp ì ầm ngoài kia

Tôi tiễn ông và
Tôi tiễn tôi đi cùng mùa hết
Bằng những câu thơ gắng gượng vui
Bằng những nụ cười đắng chát
Để quên ngoài hiên đầy gió

Bếp nhà tôi khi nóng khi lạnh
Nhưng ông vẫn ngày hai bữa đỏ lửa.
Còn tôi có khi ngày hoá đêm
Đêm thành ban mai mây xám
Thương hoài một vì sao xa.

Tôi tiễn ông nhưng không ai tiễn tôi
Năm cùng tháng tận chén rượu này
Tôi xin tiễn đưa tôi...

LƯU VỸ BỬU

phan quang tuyến

Tự tại

3. Tự tại
壽 生 未 受 識 之 何
Thọ sinh vị thọ thức chi hà?
與 見 人 間 有 動 波
Dữ kiến nhân gian hữu động ba.
情 愛 祥 知 其 異 夢
Tình ái tường tri kỳ dị mộng. . .
美 緣 未 必 是 塵 羅
Mỹ duyên vị tất thị trần la.
桑 田 自 變 為 傷 海
Tang điền tự biến vi thương hải
苦 肉 必 成 至 野 沙
Khổ nhục tất thành chí dã sa.
常 勸 吾 心 安 淨 境
Thường khuyến ngô tâm an tịnh cảnh
存 生 交 世 自 交 和
Tồn sinh giao thế tự giao hòa.

Tự dịch
Sống lâu đã ắt hiểu đời sao?
Từng thấy trần gian lớp sóng xao.
Biết rõ ái tình thường mộng vở
Chắc đâu duyên số bởi trời cao.
Xác thân rồi lẫn trong đồi cát
Vùng bể cũng trùm cả ruộng dâu.
Tự nhũ lòng nên về cõi tịnh
Còn trong cõi sống cũng hòa nhau.

phan quang tuyến

Kéo thời gian

2. Đáo tế
Hăm bốn tháng sau đáo tế rồi!
‘Lập nhi nhĩ thuận’ tập lần thôi.
Cái nhà . . . quyển sách ra thùng rác;
Cái xác . . . tình yêu tựa giấy bồi.
Nhật nguyệt đẩy đưa đâu đứng lại
Yêu- ghen tồn tại cũng buông xuôi.
Thì thôi tự tại là phương sách
Chẳng quản chi thêm vở kịch đời.

Lưu Vỹ Bửu

Kính gửi anh ngoxua.

Trước hết cám ơn anh đã dành cho tôi món quà đầu ngày 23 tháng Chạp. Nhưng đưa ông Táo là cầu mong chuyện vui mừng phước lộc mà thơ tôi thì buồn quá xin anh đại xá.
Chúc anh và gia đình năm mới an lành may mắn.

ngoxua

Tiễn ông Táo

Đúng sáng 23 Chạp đọc thơ anh. Nhà tôi nấu chè xôi tiễn ông Táo không hia mũ cá chép tiền giấy. Nhớ tục lệ dân tộc nhớ má tôi hàng năm cúng đưa ông Táo. Đời con không biết chúng có nhớ gì không.
Chúc anh năm mới dồi dào sức khỏe gia đình an khang vạn sự như ý.