GIEO QUẺ ÂM DƯƠNG

Anh khấn đất anh vái trời

Hai đồng bạc bôi vôi một mặt

Hạnh phúc trên đời

     Nếu có thật

Xin sấp ngữa hân hoan

 

Anh gieo quẻ từ mùa xuân

Đến khi gió heo may vời vợi

Chỉ thấy mặt nạ đời rơi từng lớp

Thánh thần cũng cáo lui

 

Anh nắn nót từng chữ yêu

Sao hoa hồng mọc toàn gai nhọn

Anh không là Chúa mà cứ vác thập giá

Rao giảng những tin buồn

 

Âm dương xoay tít không ngừng

Đời quay anh thở dốc

Em quay anh tàn hơi

Thần thánh âm binh đứng mỉm cười

 

Anh mỉm cười anh…

LƯU VỸ BỬU

Rain

also ich weiß gar n

also ich weiß gar nicht was ihr alle habt... ich finde jana hat auch talent und ist im vergleich zu den anderen auf eine besondere art schön... alle drei haben es verdient wie du selbst gebloggt hast, deshalb finde ich es unfair, dass jana hier so runtergemacht wird ;) ich finde sie ist surhhsympeatiscp, hat riesen jobs bekommen und hat sich super entwickelt. ich finde alle 3 gut und bin zufrieden mit der entscheidung ;)