TỰA

Tựa vai em tựa vào tình

 Son vàng rã nát

          thần linh rã rời

vữa vôi trắng lạnh nửa đời

nửa kia còn lại núi đồi quạnh hiu

dưới chân đá hoá rong rêu

mắt khô xót với bóng chiều

          thiên di

 

thôi

          mộng đã ướt dầm dề

nắng đâu hong tóc mà mê cuồng chờ

tựa vai vào chốn mơ hồ                                 

mím môi hất tiếng tình hờ sau lưng

tựa em em tựa

          rưng rưng

tựa tôi tôi tựa

          vào rừng hoang vu

 

LƯU VỸ BỬU

Veanna

Apaitciperon for thi

Apaitciperon for this information is over 9000-thank you! http://juxovyqj.com [url=http://yojjovhk.com]yojjovhk[/url] [link=http://wjcuihzmnxp.com]wjcuihzmnxp[/link]

Viki

I found myself noddi

I found myself nodding my noggin all the way thguroh. http://peouazso.com [url=http://zrqksd.com]zrqksd[/url] [link=http://emwrasadac.com]emwrasadac[/link]

Gracelynn

You really saved my

You really saved my skin with this inoftmarion. Thanks!

Lưu Vỹ Bửu

Gửi bạn Lương Tuyền

Cám ơn bạn đã ghé đọc.
Chúc bạn an lành.

Lương Tuyền

Gởi TỰA

Tựa lưng ta tự vào nhau
Có nghiêng có ngã bớt đau nhức đầu
Lần đầu gặp nhau mình có tựa một tí cũng không sao
chứ chúc bạn có nhiều niêm vui