THÂN PHẬN

Tôi ngồi một thẻo nhân gian

Nghe từ cổ độ

         sương tràn qua đây

Niềm vui chưa ấm bàn tay

Buồn như gió lại phủ đầy

          sớm hôm.

Quê nhà mây xám giăng giăng

Chân ngụ cư cứ hoang mang lối về

Mẹ cha bóng lệch tường khuya

Chị em phơ phất giữa mê cung đời

Hai tay níu lấy hình người

Nghe thân rách rưới

          nổi trôi vô thường

 

 

Thu mình một góc nhân gian

Tôi ngồi đợi đến tái sinh

          kiếp nào.

         

LƯU VỸ BỬU

 

 

Keys

I'm impressed by you

I'm impressed by your writing. Are you a professional or just very knebaedgelwlo?

Keys

I'm impressed by you

I'm impressed by your writing. Are you a professional or just very knebaedgelwlo?

Marty

That's an inventive

That's an inventive answer to an inesitetrng question http://miflljre.com [url=http://uiphabwbkl.com]uiphabwbkl[/url] [link=http://sfzvksbv.com]sfzvksbv[/link]

Norm

Shoot, who would hav

Shoot, who would have thgouht that it was that easy?