TƯỞNG TIẾC HOA HỒNG

alt     

Thanh thiên nhất đóa vân

 Hồng lô nhất điểm tuyết

Thượng uyển nhất chi hoa

Dao trì nhất phiến nguyệt

 Y!

Vân tán tuyết tiêu hoa tàn nguyệt khuyết!

(Mạc Đỉnh Chi)

 

Tôi như người mất trọng lực nghe mình rơi rơi trong một cơn xoáy khổng lồ. Những khoảng tối xám như bông vụ xoay quanh không ngừng. Càng nhắm mắt tôi càng thấy rõ hơn một đóa hồng tinh khiết mỏng mảnh và ngập tràn hương hoa phủ vây mình.

Bây giờ hương hoa đã về trời. Bây giờ và mãi mãi là tinh khiết là pha lê. Em là thiên thần trở về xứ sở của tin yêu của thơ mộng.

Từ biệt em mặt trời bé nhỏ của anh.

Ebony

Wowza, problem solve

Wowza, problem solved like it never hadnepep.

Ebony

Wowza, problem solve

Wowza, problem solved like it never hadnepep.

Clara

Stay inafrmotive, Sa

Stay inafrmotive, San Diego, yeah boy!