THẤM MỆT

Ta nghe thấm mệt rồi em

Gió lênh đênh thổi lên trên phận này

Nén hơi nuốt tiếng thở vào

Nghe em lạnh nhạt vòng tay hững hờ

Môi hôn nước ốc nhờ nhờ

Chiếu chăn như thể rét lùa trong thân

Hết hạ chí lại xuân phân

Ta còng lưng gió ngực trần cõng mưa

Mai kia ngược dốc cũng vừa

Biệt nhau không một tiếng thưa: em về

 

Ta nghe thấm mệt tứ bề

Chân liêu xiêu tiếng ngựa xe rã rời

Rơm khô mùa cũ bã rồi

Gát tay nghe bụi bám thôi kiếp người.

 

LƯU VỸ BỬU

 

 

 

Marnie

You have the monopol

You have the monopoly on useful inroamftion-aren't monopolies illegal? ;)

Marnie

You have the monopol

You have the monopoly on useful inroamftion-aren't monopolies illegal? ;)

Marnie

You have the monopol

You have the monopoly on useful inroamftion-aren't monopolies illegal? ;)

Cathleen

Alimazaam-inforkatao

Alimazaam-inforkataon found, problem solved, thanks! http://okcalmqshyp.com [url=http://mkuupgplk.com]mkuupgplk[/url] [link=http://svalwxv.com]svalwxv[/link]

Cathleen

Alimazaam-inforkatao

Alimazaam-inforkataon found, problem solved, thanks! http://okcalmqshyp.com [url=http://mkuupgplk.com]mkuupgplk[/url] [link=http://svalwxv.com]svalwxv[/link]

Cathleen

Alimazaam-inforkatao

Alimazaam-inforkataon found, problem solved, thanks! http://okcalmqshyp.com [url=http://mkuupgplk.com]mkuupgplk[/url] [link=http://svalwxv.com]svalwxv[/link]

Jeneva

How could any of thi

How could any of this be better stated? It cou'lndt.