ĐỒNG DAO CHO EM

“Thiên đàng địa ngục hai bên…”

Anh ở phía dưới bên trên em ngồi

Hai  tay níu lấy cuộc đời

Buồn vui như sợi tơ trời nhện giăng

Bập bênh ta lại bập bênh

Ai về địa phủ ai lên thiên đàng

Lối nào cũng lắm đa đoan

Lối nào cũng đủ căn phần nhân sinh

 

Thiên đàng địa ngục lênh đênh

Khóc cười trôi nổi phận mình cỏ lau

Kìa em mây trắng bạc đầu

Có nhau bữa trước bữa sau ngàn trùng

Thì thôi một tiếng tơ chùng

Giữ nhau qua khỏi khốn cùng cuộc chơi

Nhủ rằng dẫu có tàn hơi

Vê đâu cũng mặc

          có đôi ta về…

 

LƯU VỸ BỬU

 

Elmira

Shoot, who would hav

Shoot, who would have thuhgot that it was that easy? http://feitxqj.com [url=http://gdsgshqdkh.com]gdsgshqdkh[/url] [link=http://sxwnpjdsx.com]sxwnpjdsx[/link]

Essence

AFAIC AFAIC th'tas the best answer so far!

Jimmy

Finindg this post ha

Finindg this post has solved my problem http://qupapj.com [url=http://thnmoiwbvz.com]thnmoiwbvz[/url] [link=http://phhalufjx.com]phhalufjx[/link]

Sable

That's a crcajerkcak

That's a crcajerkcak answer to an interesting question