TIỄN ÔNG TÁO

By LƯU VỸ BỬU

 

Tôi tiễn ông
Có hoa có bánh áo mão cân đai
Có cả "cò bay ngựa chạy"
Và không thiếu những tờ giấy bạc tất nhiên
Để ông làm lộ phí.

Về trời
Xin ông yên lặng
Ai hỏi gì ông hãy lặng thinh
Giấu kín nỗi niềm vào chiếc mũ cánh chuồn
Mặc sấm chớp ì ầm ngoài kia

Tôi tiễn ông và
Tôi tiễn tôi đi cùng mùa hết
Bằng những câu thơ gắng gượng vui
Bằng những nụ cười đắng chát
Để quên ngoài hiên đầy gió

Bếp nhà tôi khi nóng khi lạnh
Nhưng ông vẫn ngày hai bữa đỏ lửa.
Còn tôi có khi ngày hoá đêm
Đêm thành ban mai mây xám
Thương hoài một vì sao xa.

Tôi tiễn ông nhưng không ai tiễn tôi
Năm cùng tháng tận chén rượu này
Tôi xin tiễn đưa tôi...

LƯU VỸ BỬU

More...

TỪ KHÚC

By LƯU VỸ BỬU

Em như rượu cũ
Anh ủ ngàn năm
Đến nay nguyệt rằm
Hương bay ngào ngạt

Anh như hoang mạc
Em là suối non
Mà anh chết khát
Bên thềm cỏ xanh

Em như đá cuội
Rơi vào kẽ giày
Bước đi nhức nhối
Mà chẳng sao hay

Anh như lá bay
Giữa mùa giông bão
Phập phù lắt lay
Giữa người cuồng bạo

Quẩn quanh quanh quẩn
Rượu nhạt suối khô
Tình đã hư vô
Ngoài hiên nắng tắt...

LƯU VỸ BỬU

More...

MÂY TRẮNG YÊN TỬ

By LƯU VỸ BỬU


Lên núi tìm Phật
          Phật đi vắng
Mây trắng bời bời vờn núi xanh
Gõ vào cực lạc thanh âm lặng
Gõ vào cuộc đời
           tiếng buồn ngân


Sân thiền tiếng đời vang nhí nhố
Khói nhang như khói lá sau vườn
Phật từ bi
          Phật cười hỉ xả
Đời vô lương ta hoá vô thường.


Ngàn năm trước một trời mây trắng
Ngàn năm sau mây trắng một đời ta
Phù sinh  
          ừ nhỉ phù sinh thật
Chỉ mỗi mình em
          mỗi một hoa.


Lên núi tìm Phật
          lại nhớ em...

LƯU VỸ BỬU