Một nén hương nhớ Ba

By LƯU VỸ BỬU

SÁCH VÀ CHỮ VÀ...

(21 ngày ba đi xa)
      1.Thoáng nhìn tôi đã biết người gửi thư là ai. Chỉ có bố mới có kiểu làm bì thư bằng giấy kẻ ngang như thế. Ông gửi cho tôi một tờ báo phát hành cách đây đã gần 40 năm. Ông viết nét chữ đã run tay bởi bệnh Parkinson bảo là tờ báo có những thông tin cần thiết cho công việc của tôi. Tôi cẩn thận lật tờ báo ra. Màu giấy đã ngả vàng có đôi chỗ không còn đọc được. Những cái tên những mẩu tin những hình ảnh xa lạ với tôi nhưng có gì đó thật gần gũi gợi lên một không gian đã cũ một mùi hương nồng ấm xa xưa.

More...

MƯA

By LƯU VỸ BỬUMƯA

  1. 
Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi lúc tờ mờ sáng. Từ đầu dây bên kia tôi nghe tiếng nói em nhẹ như hơi thở: "Trời đang mưa! Cơn mưa lạ lắm chưa bao giờ em gặp suốt ngần ấy năm. Em nhớ đêm mưa trên đường Đ. năm nào. Ước gì em được đắm mình một lần nữa...".

More...